Solomor alder

Din alder er afgørende for, om du kan opstarte behandling i offentlig fertilitetsklinik eller privatklinik.

Ifølge dansk lovgivning må der ikke gives fertilitetsbehandling, når du er fyldt 46 år – uanset om du er ufrivillig barnløs (dvs. har ingen børn), eller om du har børn i forvejen.

Hvis du ønsker behandling på en offentlig fertilitetsklinik, skal klinikken modtage din henvisning fra din praktiserende læge senest, inden du fylder 40 år. Hvis dette ikke er gjort efter at være fyldt 40 år, har du mulighed for fertilitetsbehandling på privatklinikker.

Årsagen til at grænsen til en offentlig henvisning mod ufrivillig barnløshed er under 40 år er, at der må ikke gives behandling på offentlige fertilitetsklinikker, når du er over 41 år. Pga. af ventetid til visitering og fertilitetsudredning kan der let forekomme lang ventetid, og der kan også være ventetid til at komme i gang med selve fertilitetsbehandling, når du er blevet godkendt til behandling.

Vil du vide mere om kvindens alder versus henvisning til offentlige fertilitetsklinikker og privatklinikker?