Solomor bmi

BMI og offentlig fertilitetsbehandling

Hvis du skal i offentlig fertilitetsbehandling, er der lovkrav til dit maksimum BMI-tal.

Generelt tilbydes der ikke statsbetalt fertilitetsbehandling til kvinder, hvis BMI er over 35.

Det er helt optimalt, hvis kvindens BMI er under 30 ved opstart af offentlig fertilitetsbehandling. Der kan ydes behandling i enkelte tilfælde, hvis kvinden er over 35 år og har et BMI mellem 30-35.

Maksimum BMI-tallet er også betinget er af, hvilken region du bor i. I Region Sjælland ydes der fertilitetsbehandling ud fra denne BMI og aldersskala:

  • Hvis du er under 30 år, må dit BMI være under 30.
  • Hvis du er 31-35 år, må dit BMI være under 35.
  • Og er du mellem 36-41 år, må dit BMI være under 38

Hvorimod i Region Syddanmark er grænseværdien over 35 år uanset kvindens alder.

 

Overvejer du at starte i offentlig fertilitetsbehandling?

Undersøg på forhånd din region og offentlige fertilitetskliniks hjemmeside hvad maksimum BMI må være hos dem.